ÍTACA EN MIS SENTIDOS

CUBA, LITERATURA Y DIÁSPORA —Napoleón Lizardo—

THE BEST SAMURAI MOVIES EVER [Sorted by year of production]

«Zatoichi challenged» [Zatoichi Chi Kemuri Kaido] 1967.  More details down here, at Comments Section.

«Zatoichi challenged» [Zatoichi Chi Kemuri Kaido] 1967.
More details down here, at Comments Section.


—TITLE— YEAR— DIRECTOR
[To know better, hit the botton IMDB’s RATING, at imdb.com]
=====================================
=====================================

Seven Samurai 1954 Akira Kurosawa

SAMURAI TRILOGY:
[1] Musashi Miyamoto 1954 Hiroshi Inagaki
[2] Duel at Ichijoji Temple 1955 Hiroshi Inagaki
[3] Duel at Ganryu Island 1956 Hiroshi Inagaki

Throne of Blood 1957 Akira Kurosawa

The Hidden Fortress 1958 Akira Kurosawa

Yojimbo 1961 Akira Kurosawa

Sanjuro 1962 Akira Kurosawa

Harakiri 1962 Masaki Kobayashi

Chushingura 1962 Hiroshi Inagaki

Three Outlaw Samurai 1964 Hideo Gosha

Samurai Assassin 1965 Kihachi Okamoto

The Sword of Doom 1966 Kihachi Okamot

Zatoichi Challenged 1967 Kenji Misumi

Samurai Rebellion 1967 Masaki Kobayashi

Kill! 1968 Kihachi Okamoto

Goyokin 1969 Hideo Gosha

Red Lion 1969 Kihachi Okamoto

Hitokiri (Tenchu) 1969 Hideo Gosha

Killer’s Mission 1969 Shigehiro Ozawa

Zatoichi Meets Yojimbo 1970 Kihachi Okamoto

Incident at Blood Pass 1970 Hiroshi Inagaki

Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman 1971 Kimiyoshi Yasuda

Shogun’s Samurai 1978 Kinji Fukasaku

Shogun’s Ninja 1980 Noribumi Suzuki

Kagemusha 1980 Akira Kurosawa

Ran 1985 Akira Kurosawa

Owl’s Castle 1999 Masahiro Shinoda

After the Rain (Ame agaru) 1999 Takashi Koizumi

Twilight Samurai 2002 Yôji Yamada

When the Last Sword Is Drawn 2003 Yojiro Takita

The Last Samurai 2003 Edward Zwick

The Hidden Blade 2004 Yôji Yamada

Rurouni Kenshin 2012 Keishi Otomo

agosto 2, 2013 Posted by | Films [Best Samurai Movies] | 2 comentarios